چای صادراتی شمال شامل انواع چای ممتاز، چای شکسته، چای قلم، چای باروتی و چای خاکه چای صادراتی با درجه های مختلف می باشند. قیمت ارزان به دلیل حجم بالا در این بخش و تقاضای خرید آن در بین تجار جهت کسب درآمد بالا رونق خوبی به بازار آن بخشیده است.

نوشته‌ها

فروش بهترین چای قلم صادراتی شمال

/
فروش بهترین چای قلم صادراتی شمال به صورت ساده و سورت شده با کیفی…