چای سیاه باروتی امروزه چای پرمصرفی در صنایع بسته بندی می باشد. صادرات آن و ایجاد فرآوری بر روی این چای فروش کلی و خوبی را برای این چای رقم زده است. قیمت خرید چای سیاه باروتی نیز متناسب با کیفیت آن بسیار مناسب بوده که در مرجع چای ایرانی از شمال آماده ارائه خدمات به خریداران می باشد.

نوشته‌ها

چای باروتی

قیمت بهترین نوع چای باروتی (چای سیاه گرانوله)

/
چای باروتی ایرانی شباهت بسیاری به چای کله مورچه خارجی دارد. ب…

صادرات چای سیاه باروتی ایرانی

/
آیا برای صادرات نیازمند چای سیاه باروتی و سایر انواع چای ایرانی هستید؟ ت…