چای ایرانی فله ای در معاملات نقش مهمی را ایفا می نماید، زیرا پایه مهمی در صنایع بسته بندی و صادرات دارد. قیمت ارزان چای ایرانی فله در تعیین حجم خرید بسیار موثر و کاهش بسزایی داشته است. بهترین انواع چای درجه یک و طبیعی در حجم عمده را می توان در بازار چای شمال جستجو نمود.

نوشته‌ها

مرکز صادرات چای ایرانی فله ای

/
مرکز چای ارگانیک ایرانی بهترین انواع چای فله ای و درجه یک شمال را ج…