نرخ چای شمال بسته به نوع چای بهاره، تابستانه و پاییزه و کیفیت دارا بوده متغییر می باشد. در بازار های چای قیمت چای سیاه و چای سبز تفاوت فاحشی را با هم  دارا هستند. برای رفع این مشکل نرخ های واحد چای شمال را به صورت عمده و جزیی را به متقاضیان آن ارائه نموده ایم.

نوشته‌ها

نرخ هر کیلو چای شمال در بازار

/
نرخ هر کیلو چای شمال در بازار ایران را می توان بسته به فصل بردا…