صادرات چای باروتی بخش مهمی را به دلیل استفاده های متنوع و کاربرد فراوان دارا می باشد. قیمت این چای به دلیل ریزتر بودن پایین تر از سایر ارقام مرغوب است. چنانچ به فکر تامین و صادرات چای باروتی شمال ایران هستید می توانید هماهنگی های لازمه را با کارشناسان سایت انجام نمایید.

نوشته‌ها

صادرات چای سیاه باروتی ایرانی

/
آیا برای صادرات نیازمند چای سیاه باروتی و سایر انواع چای ایرانی هستید؟ ت…