در مورد کسب و کار

مهمترین ماموریت ما ایجاد شرایطی جهت بهبود وضعیت چای ایرانی و بکارگیری شیوه نوین بازاریابی عرضه مستقیم برای رونق بخشیدن به این صنعت بوده تا بهترین مسیر جهت فروش، پخش و صادرات آن فراهم شده و بتوانیم با توسعه فرهنگ مصرف آن حمایت خود را از تولید ملی، چایکاران و تولیدکنندگان چای شمال اعلام نماییم، لذا در تلاش هستیم تا تحولی عظیم در این عرصه ایجاد نماییم و این امر به نوبه خود سبب می شود تا فرصتی جدید برای اشتغالزایی، کسب درآمد و سودآوری افراد فعال در این زمینه فراهم شود.

Our specialization

HTML
CSS
Javascript
PHP

Meet the Team

We are a team of dedicated professionals, ready to do what ever it takes to make your business grow

Max Mac Man

Max Mac Man

CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Max Mac Man

Max Mac Man

CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Max Mac Man

Max Mac Man

CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

King Cul

King Cul

Marketing & Sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Max Mac Man

Max Mac Man

CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Harra Halloy

Harra Halloy

Marketing & Sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.